Om Amandas hus

Amandas Hus är en förening som äger och förvaltar fastigheten Halvås 5:41.

Historik:

Lärarinnan Amanda Hallner donerade i slutet av 50-talet 50.000:- samt denna fastighet till dåvarande Ryda församling, för att församlingen genom tillbyggnad skulle omskapa fastigheten till ett församlingshem.

1961 invigdes församlingshemmet och har ägts av Ryda pastorat fram till pastoratsregleringen då Ryda pastorat uppgick i Vara Pastorat. Vara pastorat beslutade efter något år att det bara fick finnas ett församlingshem I varje församling. Därvid bildades föreningen Amandas hus som fick överta fastigheten som nu driver den som en bygdegård, där Vara Pastorat är den största brukaren.

Styrelse

Ordförande: Karl-Gustav Karlsson
Sekreterare: Inger Fogel
Kassör: Bertil Wahlborn

Ledamöter: Ann-Lill Gustafsson
Håkan Boström
Karl-Gustav Hellqvist
Lennart Jonsson
Agneta Jonsson
Ersättare: Ann-Charlott Lindqvist

Arkiv: Anna-Kajsa Andersson

Föreningens 9 medlemmar:

Bygg o flyg med biblisk allmänbildning
Coralerna
Helås Intresseförening
Ryda Biodlareförening
Ryda Hembygdsförening
Ryda kyrkliga syförening
Rydakören
Rydaspexet
Slättlanda modellflygklubb